Anders Rådmark är leg psykolog sedan 1982

Jag startade min yrkeskarriär som grovplåtssvetsare på Lindholmens Varv i Göteborg innan varvskrisen. Därefter följde en tid som projektingenjör på Jonsereds AB innan lusten att arbeta med människor tog över och psykologutbildning i Göteborg påbörjades och slutfördes i början av 1980-talet.

 Redan under denna tid fanns mitt segelintresse. Föräldrarnas koster Happy byttes till den vackra CG Petterssonbåten Lilice som varit i Anders vård fram till 2008. Numera känns Bohusläns vackraste seglare Amazing som mitt andra hem.

 Jag har hela mitt liv varit intresserad av att se hur makten fördelas både på arbetsplatser, inom utbildningar och i samhället och jag har långa tider varit både fackligt och politiskt engerad.

Psykologkarriären tog fart inom skolans värld men jag blev redan efter ett par år värvad in i en företagshälsovård och alltsedan dess har jag arbetat med att stötta och utveckla organisationer, grupper och individer. Som psykolog har jag haft behov av att utmana mig själv och mina gränser genom ständig vidareutveckling. Hela spektrat över vad som i grunden påverkar mig som människa har jag testat och lärt genom processer i egenterapi eller grupprocesser. 

Jag har med intresse och äkta hjärta prövat healing och medial förmåga. Jag har läst systemvetenskap, organisations-utveckling och gestaltterapi. Psykoanalys och kognitiv erfarenhet har således kryddats med erfarenheter från vetenskapens utmarker.

De senaste och kanske mest intressanta utbildningarna handlar om hypnos och en djupare kunskap om biologi som drivkraft och orsak till våra mänkliga beteenden. Och om hur man med hypnos som regressiv metod kan nå väligt specifika och traumatiserade delar av biologin och hela dessa djupa trauman.

Detta nya kunskapsområde med ny teori och  nya metoder kommer att innebära behandlingsmetoder som är riktade till att åtgärda den specifika orsak som skapar obalans och sjukdom.

 

 

En nöjd konsult