En god ledare skapar goda relationer i alla riktningar på din arbetsplats

Jag hjälper dig att se på mänskliga reaktioner med delvis andra synvinklar vilket ger dig ett bättre beslutsunderlag i känsliga situationer. Du får med dig nya verktyg för att göra hållbara analyser av dina och dina medarbetares reaktioner.

En glad och nöjd chef eller ledare förutsätter en frihet och distans till sina egna erfarenheter och känsliga sidor.