Peak Experiences blir Peak States

Många människor har haft stunder i livet då de har upplevt livet underbart, enkelt, kärleksfullt och annorlunda. Allt verkade vara perfekt, tiden saktade liksom ner och några andra aspekter på livet var så intensivt underbara att de aldrig glömt dessa stunder.

Dessa upplevelser kallas ´Peak Experiences´ och om de varar i långa perioder kallas de för ´Peak States´.

Det finns en liten del av befolkningen som så gott som ständigt lever i ett tillstånd av ´Peak State´. Ett av tillstånden kallar vi ´Inre Frid´. De som lever i ´Inre Frid´ påverkas i nuet inte av de trauman de har med sig från tidigare i livet. Detta gör att de, när de ställs inför kriser och svårigheter, klarar dessa med bibehållen känsla av livskvalitet och stabilitet.

ISPS har hittat de mekanismer i kropp och själ som skapar dessa tillstånd av kvalitet och sammanhållen kraft. ISPS utvecklar enkla metoder för att kunna leda människor till ett liv präglat av ´Peak State´.

Dessa metoder öppnar nya vägar för radikal fysisk och känslomässig rehabilitering.

www.peakstates.com för djupare studie om Peak State

Peak State

är ett skönt, fritt och naturligt tillstånd i livet