Handledning av grupper och chefer

Utbildning inom psykosocialt område 

Anders Rådmark, leg psykolog

Jag har över 30 års vana med att handleda grupper och individer i deras gemensamma och personliga växt. Handledningen sker inom de ramar som gruppens styrdokument tillåter. Deltagarnas egna behov och upplevelser är i processen det som bearbetas och sätts i fokus.

Den skiftande yrkesbakgrund Anders har liksom de många och ibland långa utvecklingsperspektiv han varit med att skapa i olika organisationer ger ett mervärde in i handledningssituationen.

 

Gruppen eller individen kommer att lära sig mer om vad det innebär att vara människa utifrån ett psykologiskt perspektiv. Lära sig se när och hur vi utvecklar de mönster som blir till beteenden och tankar och som både är till glädje men som ibland hämmar oss i det vardagliga livet. Lära sig mer om tankeverktyg som ger dem möjlighet till att förändra sina reaktioner i vardagen.

 

Större medvetenhet om mänskliga utvecklingsprocesser ger oftast en respekt för individens reaktioner i olika situationer. Både för sina kollegor, kunder men även för sig själv! Vi är ju vår mest fördömande domare.

 

Anders erfarenheter täcker hela människans liv - från vaggan til graven - och handledningen vänder sig till alla grupper inom vård, skola/förskola och privat näring. Erfarenheter från rehabutredningar, vuxenpsykiatri, palliativ vård, rektorer, socialförvaltningars grupper, specialpedagogisk verksamhet, fosterföräldrar - speciellt för barn med FAS-FAE som symtom, äldreomsorg, rehabilitering för missbrukare.

 

Handledning är ofta en färd över djupa vatten där skrovet består av personlighet och seglen av erfarenhet, kunskap och samsåel. Bara den som kan sin båt och litar på sina färdigheter och sitt omdöme ger sig ut på stormigt hav......