Det AUTENTISKA SJÄLVET och ROLLJAGET i dialog

ACCEPT Anders Rådmark – Autentiskt själv och Rolljaget

Existentiell psykologi

Autentiskt själv

Den du är när du föds. En kärna som innehåller dina talanger och resurser. Opåverkad av den sociala miljö du föds in i.

Du har ett behov av att använda de resurser som finns i ditt autentiska själv. Om du inte använder den kraft, talang och kreativitet som du är född med så känner du dig hämmad och instängd. Ofri. Olycklig.

Detta instängda tillstånd över längre tidsperioder skapar senare symtom som finns inom diagnoserna depression och ångest.

Ditt autentiska själv kan delas upp i två starka delar:

  1. Den du är "naturligt" (peak states) och som består av:          Handlingskraft och Självkänslan (CoA)

  2. De trauman du föds med och som är ett biologiskt arv i dina gener som ett så kallat cellnivåminne. Sådana trauman - som således tillkommit före din födelse - kan hindra din upplevelse av tillståndet Peak State. (Se avsnitt om Peak State)

Rolljaget

Detta skapas i din dialog med omgivningen - det som även kallas spegling - och som ger dig en känsla av identitet eller en känsla av vem du är i ditt sociala sammanhang. Rolljaget har värde och betydelse för din familj, kamratgrupp eller din organisation.

Inre stress

Många människor känner en inre stress som härstammar från den inre strid du omedvetet upplever när du i ditt rolljag tvingar dig själv att trycka ner eller negligera det du innerst inne vill och de känslor du har i ditt autentiska själv.

Då andra, för dig viktiga människor, nedvärderar eller helt negligerar det du autentiskt vill och försöker uttrycka blir du snart tyst. De är inte intresserade av vem du egentligen är! Det känns bekvämare för dig att se och anpassa dig till hur dessa nära och kära vill att du skall vara. Du blir det jag kallar rollagent. Du blir en stjärna på att känna in och läsa av din omgivning för att som en kameleont ta den roll som oftast outtalat förväntas av dig. Du har mycket, mycket lättare för att hjälpa andra än vad du har för att hjälpa dig själv - eller hur?!

Samtidigt läser du in att andra värderar ditt autentiska själv som sjåpigt, värdelöst, känsligt, farligt, hopplöst, självständigt eller något annat mindre smickrande eftersom det är på det sättet som andra speglar dig då du visar ditt sanna jag/ autentiska själv. Snart tror du på det du märker att andra värderar dig som! Du börjar bedöma dig själv på djupet på samma sätt som de andra och du får en negativ självvärdering som påverkar alla dina handlingar och tankar.

Det rolljag du skapar i dialog med andra kan i värsta fall fungera som en mur in mot ditt autentiska själv och du kan själv känna det - och upplevas av andra -  som om du har två personligheter där ingen samverkan sker.

Detta lite bipolära sätt att leva skapar stark inre stress, kontrollbehov, vaksamhet och instängda, frusna känslor. Efter längre tid upplevs symtomen utmattning, depression, ångest, fastnar i tankar, vilsenhet och utanförskap. Dessutom ibland psykosomatiska symtom.

 "Allt som händer med och runt dig är det andra som orsakar." Konrollen över ditt liv ligger i andras händer.

Inre lugn och tålighet

Rolljaget integreras i idealsituationen med ditt autentiska själv och du känner dig hel och vanlig. Detta tillstånd ges idag även benämningen Peak State och är ennaturlig rättighet att få uppleva. Detta är det du är i din renaste form! En stark upplevelse av frihet och ansvar så som de existentiella filosoferna menar.

Du klarar höga påfrestningar under begränsad tid och du vet när och vilka gränser som är viktiga för dig. Du kan se hur du samspelar i olika situationer och kan ställa dig lite vid sidan av dig själv och analysera ditt beteende och dina reaktioner. Du känner att du har kontroll över ditt liv även i kritiska skeden.

Vägen dit

Vi når denna idealsituation genom en förståelse av vilka faktorer som faktiskt påverkar dig här och nu. En känsla av sammanhang är viktig - den gör att du inte upplever dig knäpp, konstig eller sjuk. Vet du varför du reagerar, tänker och handlar som du gör så kan du även godkänna det du inte är nöjd med hos dig själv.

Detta att acceptera sig själv med de symtom, kroppar, eventuella funktionshinder, tankar och känslor som man har - det är terapi i vardagen!

Vi kan använda olika terapeutiska processer i behandling för att effektivare uppnå lugn, frid, värme,ljus och kroppslig expansion. Detta är vägen till din kropps, dina känslors och dina tankars vila och samarbete. Läkning sker naturligt då du blir kvar i dina kroppsliga, känslomässiga och tankemässiga uttryck under avslappning.

 

 

                     

Minea i ett autentiskt frihetsögonblick - eller spelar hon clown för att bli sedd och bekräftad av sina föräldrar?